Polska zdekolonizowana – Pamięć o kobietach i jej wymiary

CAŁY TEKST

Czym jest “herstory”/„herstoria”? Czy perspektywa gender może okazać się przydatna również w kontekście dyskusji nad wymiarami narracji historycznych? Tekst „Polska zdekolonizowana? Pamięć o kobietach i jej wymiary” jest próbą odpowiedzi na pytania wiążące się z historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami ukazywania miejsca kobiet w historii. Ponadto podjęta została analiza treści publikacji, które przyczyniły się w Polsce do rozpoczęcia i intensyfikacji dyskusji nad perspektywą płci w narracji historycznej.

Cytowanie

E. Kania, Polska zdekolonizowana – Pamięć o kobietach i jej wymiary, “Refleksje”, nr 4, jesień-zima 2011, s. 51-61.

Zdjęcie: Narodowe Archiwum Cyfrowe