I interviewed Svetlana Alexievich before she has gained global recognition, not to mention winning the Nobel Prize, and am fascinated by visual representations of ideas and ideologies (especially brutalism and socrealism). I chase these gems during my trips (my favourite area covers Eastern Europe, Caucasus and Central Asia).

I am a political scientist, with a focus on progressive social movements and policies, and a communications specialist (that includes visual communications). Currently, I work at Brunel University London and for Political Studies Review.

Instagram @zabralimipiec
Twitter @elizakania
E-mail kania.e@gmail.com
Academia.edu: profile

I hold a Ph.D. in political science and work at Brunel University London, and for Political Studies Review. I am a co-author and a coordinator of international research and educational projects like R/evolutions: Global Trends and Regional Issues and News Literacy. My research areas cover the process precarisation of labour and emancipatory social movements and a design of progressive policies. I am passionate about visual communications and presenting and visualizing research data for dissemination (as here).

***

Przeprowadziłam wywiad ze Swietłaną Aleksijewicz, zanim zyskała globalne uznanie, nie wspominając o Nagrodzie Nobla, i jestem zafascynowana wizualnymi reprezentacjami idei i ideologii (w szczególności brutalizmem i socrealizmem). Poszukuję ich podczas swoich podróży (ulubione destynacje to Europa Wschodnia, Kaukaz i Azja Centralna). Jestem politilożką i specjalistką od komunikacji (w tym wizualnej), pracującą obecnie na Brunel University London i dla Political Studies Review.

Rozpoczęłam  i koordynowałam działania międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych, takich jak: R/evolutions: Global Trends and Regional Issues i News Literacy.  Naukowo zajmuję się procesem prekaryzacji pracy i emancypacyjnymi ruchami społecznymi (w tym ruchami pracowniczymi) oraz trendami zrównoważonego rozwoju. Pasjonuję się komunikacją wizualną oraz innowacyjnymi przedstawieniami danych i badań w celu ich rozpowszechniania (przykład).

Places / miejsca

Interesting places and brutalist icons in the UK and well as in post-soviet territories. / Ciekawe miejsca i ikony brutalizmu w Wielkiej Brytanii i na terenach zza niegdysiejszej Zelaznej Kurtyny.

Trellick Tower, London 2020
© Eliza Kania

Communication
designs

Some examples of communications design for various initiatives