I am a researcher (PhD in political science) and communications specialist focusing on research dissemination and digital comms. Currently, I work at Brunel University London (including the Brunel Public Policy Unit) and for Political Studies Review. I have 12+ years of experience in collaborations with HE institutions, local governments, and NGOs in the UK, EU, Eastern Europe, Central Asia, and the US (with a focus on boosting scientific cooperation). I co-created and managed international research and educational initiatives, including R/evolutions: Global Trends and Regional Issues and News Literacy. My research interests cover gendered dimensions of work and the process of precarisation of labour (its policy and societal impacts). As a comms specialist I focus on presenting research findings and data in engaging and accessible ways. Some of my projects include:

KsiążkiBooks

Jestem doktorą nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i specjalistką w zakresie komunikacji badań naukowych. Od 2019 roku mieszkam w Londynie i pracuję na Brunel University London. Specjalizuję się w zwiększaniu widoczności projektów naukowych online oraz w publikacjach cyfrowych. Mam ponad 12 lat doświadczenia we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i m. in. w Wielkiej Brytanii, państwach UE, Europie Wschodniej i USA (z naciskiem na wzmacnianie współpracy naukowej). Jestem również członkinią jednostki Brunel Public Policy, która koncentruje się na wykorzystywaniu badań naukowych w procesach tworzenia polityk publicznych przez decydentów politycznych i komisje parlamentarne. Moje zainteresowania badawcze obejmują kwestie pracy kobiet oraz proces prekaryzacji pracy (i jego wpływ na polityki publiczne i społeczeństwo). Moje projekty to między innymi:

apelhumanistow.pl
→ revjournal.org
supportforukraine.pl