About the author /
O mnie

Instagram @zabralimipiec
Twitter @elizakania
E-mail kania.e@gmail.com
Academia.edu: profile

I hold a PhD in political science and work at Brunel University London, and for Political Studies Review, one of the flagship journals of the Political Studies Association. I have over 10 years of experience in cooperation with local government units and NGOs in Poland and in other EU countries, as well as in Eastern Europe and Central Asia. I am a co-founder and a coordinator of international research and educational projects like R/evolutions: Global Trends and Regional Issues and News Literacy. My research interests and publications cover mostly emancipatory social movements and the process of pracarisation of labour. I develop creative forms of research communication and am passionate about presenting and visualizing research data for dissemination. 

What fascinates me are also tracks of collective memory captured in visual heritage (mostly architecture). For over ten years I have been travelling through the countries of Central and Eastern Europe and Central Asia searching for these great examples of such. Recently I’ve been also discovering the political dimensions of the architecture of brutalism.

***

Jestem doktorą nauk politycznych obecnie pracującą na Brunel University London i  dla Political Studies Review. Rozpoczęłam  i koordynowałam działania międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych, takich jak: R/evolutions: Global Trends and Regional Issues i News Literacy.  Naukowo zajmuję się procesem prekaryzacji pracy i emancypacyjnymi ruchami społecznymi (w tym ruchami pracowniczymi) oraz trendami zrównoważonego rozwoju. Pasjonuję się komunikacją wizualną oraz innowacyjnymi przedstawieniami danych i badań w celu ich rozpowszechniania (przykład).

Interesują mnie też wizualne przestawienia pamięci zbiorowej (głównie w architekturze). Od ponad dziesięciu lat podróżuję po krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Ostatnio zgłębiam też polityczne wymiary architektury brutalizmu.