Badanie – Dekady Równości

Wraz z Maciejem Dudą i Renatą Kin rozpoczynamy pracę nad publikacją „Dekady równości”, która ukaże się w 2020 roku w ramach współpracy wydawcy związanego z Miastem Poznań i stowarzyszenia Czasu Kultury. Publikacja będzie dotyczyć sytuacji osób nieheteronormatywnych w Poznaniu, w różnych dekadach XX wieku (od lat 80. do czasów obecnych). W celu udokumentowania swojej części pracy prowadzę krótkie badanie na temat życia osób nieheteronormatywnych w Poznaniu, w dekadzie lat 80 XX wieku. Cezura ta jest oczywiście umowna, ale chcę skupić się na okresie przed-transformacyjnym, obejmującym mniej więcej 10-15 lat. Jeżeli jest Pan/Pani osobą nieheteronormatywną, która w Poznaniu żyła i funkcjonowała jako świadoma/zyskująca świadomość lesbijka, gej, osoba biseksualna lub transseksualna w latach +/- 1980-1989 proszę o kontakt. Szczegóły poniżej.

W 2018 roku w tym samym składzie redakcyjnym, udało nam się wydać pierwszą publikację „Furia i Pride.” Dotyczy on aktywizmu i strategii oporu osób nieheteronormatywnych w Poznaniu w ostatnich latach (link).

W kontynuacji, chcielibyśmy przyjrzeć się zmianom sytuacji na przestrzeni dekad. Chcielibyśmy też oddać głos poszczególnym osobom, które stanowią cześć historii społeczności osób nieheteronormatywnych w Poznaniu.

Jeżeli zgodzą się Państwo wziąć odział w badaniu gwarantuję anonimowość. Informacje przez Państwa udzielone znajdą się w moim tekście. Osobną częścią publikacji będzie natomiast seria wywiadów, które przeprowadzimy z członkami i członkiniami społeczności (reprezentującymi rożne pokolenia).  Te osoby, które zdecydują się na taki wywiad także mogą czuć się spokojne o swoją anonimowość.

Poniżej zamieszczam link do kwestionariusza, w którym znajdą Państwo 21 ogólnych pytań i 3 kwestie pomocnicze. Będę wdzięczna za udzielenie na nie odpowiedzi – zarówno w kontekście ważnych szczegółów, mogących pomóc w dokumentacji życia społeczności LGBT w Poznaniu, jak i Państwa osobistych impresji.  Jeżeli jakiś wątek będzie wyjątkowo interesujący a Państwo się na to zgodzą, chciałabym moc dopytać Was o szczegóły (z racji mojego miejsca zamieszkania mailowo/telefonicznie lub przez Skype).

Będę wdzięczna za Państwa pomoc, jak również rozpowszechnianie ankiety wśród członków i członkiń społeczności. Proszę wybaczyć ogólność pytań, ale muszą być one na tyle szerokie, a na tyle szczegółowe zarazem, aby zniwelować skutki wstępnego wywiadu przeprowadzanego drogą mailową.

Kontakt: kania.e@gmail.com

Link do pliku z pytaniami

Z pozdrowieniem,

Eliza Kania